Landingstrening

De fleste ulykker med småfly skjer under landing, og skyldes at piloten har for dårlige ferdigheter til å mestre de aktuelle forhold. Det er derfor viktig å trene på landinger under varierende forhold, noe som dessverre er vanskelig for oss som operer fra Kjeller da vi ikke har mange tilgjengelige  flyplasser i nærheten. Det er fristende å ta et par T&G på Kjeller når vi har vært ute på en lokaltur, men husk på at konsesjonsvilkårene ikke tillater dette. KAS kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon i forbindelse med noen typer skoleflyging, men dersom vi tøyer regelverket her for mye, kan det komme klager som fører til ytterligere begrensinger på vår virksomhet.
 

Inntil situasjonen på Rygge er avklart, må vi derfor være kreative og se på andre løsninger. En mulighet er å kombinere med en navigasjonstur (Tren på bruk kart og kompass!) og legg inn noen landinger på flyplasser underveis. Ta for deg norskeflyplass.no og flygkartan.se i mørke vinterkvelder, og planlegg noen rundturer som tar deg innom diverse flyplasser. Det er mange spennende steder også i vårt naboland, men sjekk alltid notam og lokal forhold, da ikke alle steder er brøytet om vinteren. Utover vinteren blir det også åpnet isbaner på enkelte vann som kan legges inn i ruta som fine turmål når det blir stabile gode vinterforhold og litt mer dagslys utover vinteren. 

Fly sikkert, og ikke la deg bli «rusten» på landinger gjennom vinteren
 
Flytryggingsleder