Loggføring og gebyrer

Etter en nylig ørkenvandring med epostdiskusjon rundt et ilagt gebyr for feil i loggføring av flytur, kan det være hensiktsmessig med en presisering rundt systemet med gebyrer ved feil i loggføringen.

1) En tur i reisedagbooka skal ha tilsvarende logg i myWebLog. To turer i reisedagboka kan ikke slås sammen i myWebLog

2) Loggen i reisedagboka og i myWebLog skal være 100% identiske i alle datafelt, også PIC.

3) DET ER PILOTENS ANSVAR AT MYWEBLOG ER IDENTISK MED REISEDAGBOKA. Korrigeres det i reisedagboka, skal myWebLog korrigeres tilsvarende. En lagret logg i myWebLog krever autorisasjon for å bli endret. Det kan jeg gjøre. Det er selvfølgelig ingen gebyr hvis man sender meg epost eller ringer meg for å få hjelp til å rette en feil. Hvis man derimot ikke tar noe initiativ til å få rettet feilen, vanker det gebyr.

4) Det er helt uinteressant hva som er grunnen til en feil – det være seg at man ble forstyrret, glemte, hadde ikke tid, systemet nede, software-feil i G1000…. MyWebLog skal være lik reisedagboka. Er internett nede i klubbhytta, kan man føre myWebLog hjemmefra.

5) Det ligger en veiledning i klubbhytta og på våre hjemmesider. Er du i tvil om noe, spør. Ring meg gjerne, tlf. 959 03 896.

6) Gebyret er kr 50 pr feil – ikke pr tur, men pr feil.

Med vennlig hilsen