Logging av oljeforbruk

Bildet viser et utsnitt av en logging i myWebLog, men ser du hva som er feil?

Den 20. februar la vi ut en melding på hjemmesiden, som du kan lese her.
I meldingen står det blant annet: «For å overvåke oljeforbruket i klubbens fly skal det heretter registreres antall liter påfylt olje i myWebLog når turen logges. Om du ikke fyller olje angis bare 0 liter».
Det vi har sett er at det til stadighet gjøres feil ved utfylling av dette feltet ved at oljenivået som er lest av på peilepinnen blir registrert, ikke hvor mye de eventuelt har fylt på. Et sted ser det således ut at det i løpet av tre flyginger med en samlet varighet på under tre timer er fylt 18 liter olje på et fly.
Det sier seg selv at slik registrering gjør tallene ubrukelige for de som skal følge med på oljeforbruket. På registreringsbildet i myWebLog står teksten «Påfylt (liter): Motorolje «. Har du fylt olje skriver du antall liter (heltall, eventuelt med en desimal), har du ikke fylt olje skal det stå 0 i feltet.