Protokoll fra årsmøtet 2021

Signert protokoll fra årsmøtet 24.mars 2021 kan lastes ned fra dokumentarkivet.

Du finner den under menyvalg “Flyklubben” > “Årsmøtedokumenter” > “Årsmøtet 2021”.

De enkelte sakene som protokollen viser til finner du i “Årsmøtet 2021 – Innkalling og alle dokumenter samlet” som ligger samme sted som protokollen, eller ved å klikke på linkene nedenfor.