Protokoll fra årsmøtet 2021

Signert protokoll fra årsmøtet 24.mars 2021 kan lastes ned fra dokumentarkivet.

Du finner den under menyvalg «Flyklubben» > «Årsmøtedokumenter» > «Årsmøtet 2021».

De enkelte sakene som protokollen viser til finner du i «Årsmøtet 2021 – Innkalling og alle dokumenter samlet» som ligger samme sted som protokollen, eller ved å klikke på linkene nedenfor.