Nytt fra flyskolen

Flyskolen er blitt styrket den siste tiden med nye CRI-instruktører for halehjul og akro, og flere står for tur til å gjennomgå skolens interne standardiseringsprogram før de kan autoriseres.

Odd Johnny Pettersen.
Odd Johnny skal primært instruere på Cub. Han har solid erfaring på Cub og har også bakgrunn som instruktør på Mikrofly.
Odd Johnny er nå flyskolens gruppeleder for halehjulsskoling. Han koordinerer og tildeler instruktører til nye elever. Kontakt Odd Johnny dersom du ønsker å begynne med halehjulsskoling.
For PFT halehjul kan den enkelte instruktør kontaktes direkte.
 
Christian Falck.
Christian skal først og fremst instruere halehjul, men også etter hvert veteranfly. Han er også kandidat for å bli akroinstruktør.

Christian har solid erfaring på halehjul og veteranfly. Han er også akropilot som flyr konkurranse i klassen intermediate, men gjennomgår nå skoleprogram for advanced klassen.

Claus H. Karlsen.
Claus er nå ferdig utdannet som akroinstruktør og skal primært instruere akro. I tillegg er han standardisert for å instruere klubb PFT, modellutsjekk og utgåtte rettigheter på Aquila og C-172 for å avlaste PPL-A instruktørene. Claus flyr også akrokonkurranser, og er under utdanning til nivå intermediate.