Innskjerping av regleverket for «touch and go» på Kjeller

På grunn av gjentatte, til dels graverende, misbruk av mulighetene til å fly touch and go på Kjeller, har flyplassjefen sett seg nødt til å innskjerpe regelverket for slik trening.

Det vil heretter kun være tillatt med touch and go innenfor det rammeverk som konsesjonen for sivil flydrift på Kjeller tillater. De tilfellene er:

– Solosjekk
– Skolesjekk
– Skill test
 

I brevet fra flyplassjefen presiseres det at «Stop and go» også blir definert som T/G ifølge Driftshåndbok for Kjeller flyplass.

 Forbudet gjelder fra tirsdag 15.05 2018