Over 50 – Har du fått med deg dette om legeattesten?

Operativ leder  bekrefter at dette gjelder ved bruk av alle fly tilhørende NRV og NRFV:

LEGEATTEST – Kan du halvere kostnaden?

Flygere over 50 år med privatflysertifikat kan halvere antall besøk til flylegen uten å «nedgradere» sin PPL(A) til LAPL(A), så fremt flygeren ikke går ut over de begrensningene som gjelder for LAPL(A). ​

Du kan lese hele artikkelen ved å klikke her.