Riksantikvaren mener at også rullebanen på Kjeller bør vernes

På Riksantikvarens hjemmeside er det publisert en melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass, hvor det blant annet foreslås at også rullebanen vurderes for vern.

I meldingen står det blant annet:

«Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet.

Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.»

Hele meldingen finner du på denne linken, og der kan du også laste ned hele fredningsforslaget