Senterpartet vil gjøre bevaring av Kjeller til en nasjonal sak.

Romerikes Blad publiserte mandag 13. februar en artikkel om Kjeller og Senterpartiet på Stortinget som vil gjøre bevaring av Kjeller til en nasjonal sak. Her kan det se ut som om Finn Terje Skyrud og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gjort en god jobb med å få satt Kjeller på den politiske agendaen.

Forhåpentligvis er det flere politikere som tar tak i dette slik at ikke bare kortsiktige økonomiske interesser får råde grunnen alene. De politiske uttalelsene er ikke helt klare på hvor stor del av Kjeller og virksomheten de ser for seg å bevare, men vi kan i det minste håpe at de mener mer enn et minimalistisk flyhistorisk senter. Vi ser med spenning frem til fortsettelsen.

Artikkelen er skrevet av Helle Karterud, og du kan lese den i sin helhet i betalingsløsningen til til Romerikes Blad.