Gebyr 50 kroner fra 1. februar ved feilføring av reisedagbok og myWebLog

Da det fortsatt slurves ved føring av reisedagbøker og logging i myWebLog, ble det på styremøte 1/11-16 vedtatt å innføre et gebyr på 50 kroner for hver feil i en logging. Dette belastes vedkommendes flykonto. Kontroll og feilretting koster flere timers arbeid hver måned.

Det er særlig flytiden ført i myWebLog som ikke er konsistent med det man har ført i reisedagboka. Det er i de to siste årene sendt ut så mye informasjon om hvordan dette skal føres at det ikke lenger er noen unnskyldning for feilføring. Noen kan ha flere feil pr logging: Ikke ført tacho, feil landingstid, feil summering eller feil eller ugyldige flyplasskoder. Det blir gebyr 50 kroner pr. type feil i hver feillogget flytur. Hvis man er i tvil, send meg gjerne en epost eller ring meg. Hvis man oppdager feil i etterkant, er det helt greit om man bare melder fra til meg før den månedlige kontrollen. Ellers henvises til veiledningen som er lagt ut i klubbhytta, og som også er sendt alle medlemmer en rekke ganger. Du finner den også her. Det er viktig å skrive tydelig, slik at nestemann ikke misforstår akkumulert flytid i linjen over.

I parallell med dette er det satt i gang et arbeid med å forenkle føringen i myWebLog ved at bare landingstid føres og at systemet selv fyller inn blokktid avhengig av type flyvning. Utvikler av myWebLog svarte før jul at de ser på saken, men kan ikke si når dette eventuelt blir klart.

Mvh
Bjørn Solberg
Styret