Biltrafikk innenfor gjerdet til småflyhavna – Nye regler

Hei,
 
Og et riktig godt nytt år!
 
Som dere sikkert er klar over, har porten inn til Småflyhavna vært ute av drift en periode og manuell håndtering har vært eneste løsningen for å åpne/lukke.
 
Den blir i disse dager reparert og i den forbindelsen blir det gjort forandringer med adgangen til Småflyhavna.
 
Jeg har ved flere anledninger anmodet dere om å begrense biltrafikken til et minimum uten at det har vært til særlig hjelp. Derfor monteres nå et portåpnersystem med brikker som vil begrense trafikken på området betraktelig. Hvert fly får mulighet til å få ei brikke (depositum kr 500,00) uansett antall eiere på flyet.
 
Jeg kommer tilbake med mer info om hvordan vi i praksis skal distribuere brikkene.
 
Med vennlig hilsen
Per Inge