Vær obs på Kjeller-tåka!

Et av klubbens fly måtte nylig foreta  en “utelanding” da tåka på kort tid hadde tettet igjen Kjeller. Heldigvis gikk det bra med både pilot og fly, men det minner oss om at vi må være nøye med operativ planlegging når det er fare for tåke, og sikre at det er marginer når det gjelder fuel, og dagslys til å nå alternative landingsplasser som ikke er utsatt for det samme været som Kjeller. TAF/METAR på ENGM og informasjon om duggpunktspredning gir en god peiling på om det kan oppstå tåke. Det kan også være lurt å ta en telefon til meteorologen (2269 2562). Til slutt, husk at det er «bedre å være på bakken og ønske en var i lufta enn omvendt… “ så utsett heller turen til en dag med bedre marginer hvis du er i tvil!

Det vises for øvrig til Luftfartstilsynes hefte Vinterflyging i Norge, samt til dokumentene NRF Supplement til Informasjonsheftet Vinterflyging i Norge og NRF SOP Vinteroperasjoner. Samtlige av disse kan lastes ned fra dokumentarkivet vårt.

Fly sikkert!
Med vennlig hilsen
Christian Falck