UL91 til LN-NRF/NRO

Våre to Cessnaer, LN-NRF og LN-NRO, har begge motor av en modell som av fabrikanten er godkjent for å bruke UL91. Vi ber derfor om at alle fyller UL91 på Kjeller, og ellers der hvor det er tilgjengelig. Dersom UL91 ikke er tilgjengelig benytter man 100LL som vanlig. 

Begge fly har BP-kort for UL91. Vi vil også sette på merking ved tank-lokkene som viser at UL91 kan brukes.