Mangler du Klubb-PFT teori

Klubb PFT teori gjennomføres i KFFs lokaler mandag 21. august kl. 19:30 ...
Les mer

Åpent møte om Norsk Luftsportssenter på Krogstad

Norges Luftsportforbund ønsker velkommen til åpent møte i forbindelse med arbeidet for å etablere et hovedanlegg for norsk luftsportssenter på Krogstad. Våren 2018 år vil planene for et nasjonalt luftsportssenter i Krogstad Miljøpark bli ferdig utarbeidet. I forbindelse med oppstarten av dette arbeidet ønsker Norges Luftsportforbund å invitere til et ...
Les mer

Fuel til besøkende fly

Av og til får dere sikkert spørsmål om kjøp av fuel fra besøkende fly som ikke har BP Sterling Card. Når BP utsteder et fuelkort til deg som flyeier, sjekker de motorprodusentens spesifikasjoner opp mot den kvaliteten fuelkortet utstedes på. Dette er for å være 100% sikre på at dere ...
Les mer

Bruk enkel risikoanalyse til å bli en bedre pilot!

Logg inn med brukernavn og passord fra myWebLog for å lese denne artikkelen ...
Les mer

Et av klubbens fly har havarert

Nedre Romerike Flyklubb mottok den 1. august melding om at et av klubbens fly dessverre hadde havarert. Vraket av flyet ble funnet samme kveld og fartøysjefen, ble bekreftet omkommet. I denne vanskelige situasjonen går våre tanker først og fremst til familie og pårørende til den 21 år gamle fartøysjefen Henrik ...
Les mer

Situasjonen for småflyplassene i østlandsområdet er fortsatt usikker

Stortinget har nå bedt regjeringen om å legge fram en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Men i mellomtiden er situasjonen på en rekke flyplasser i området alt fra dyster til uavklart. For første gang på nesten 20 år har Stortinget debattert småflyplassituasjonen på Østlandet etter stengningen av Fornebu i ...
Les mer

Luft under vingene!

Tekst og bilder: Siv Henningstad Liker du frisk luft under vingende og brummende lyder, da har du kanskje hjerte for gamle fly? Søndagen den 21. mai var den årlige Flydagen på Kjeller Flyplass. Den ble arrangert av Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflyklubben – Norges eneste flygende museum. Dette var den 29 ...
Les mer

Flykonkurranser – på tide med en gjenopplivning?

Jeg var på Kjeller på Flydagen, og så det hav av mennesker som bivånet alt man kunne tenke seg. Både i luften og på bakken. For en interesse, for et potensiale! På Geiteryggen lørdag den 27. mai skal det være Norgesmesterskap i presisjonsflyging. På forespørsel om noen fra Nedre Romerike ...
Les mer

Nye timepriser fra 15. mai

Fra og med den 15. mai gjelder nye timepriser for klubbflyene. I tråd med budsjettet lagt fram på årsmøtet, velger vi å justere timeprisene med konsumprisindeksen. Slik unngår vi større hopp i prisen senere. Timeprisen på Cub økes noe mer, da disse leies inn fra Veteranflygruppa. De nye prisene er: ...
Les mer

Loggføring og gebyrer

Etter en nylig ørkenvandring med epostdiskusjon rundt et ilagt gebyr for feil i loggføring av flytur, kan det være hensiktsmessig med en presisering rundt systemet med gebyrer ved feil i loggføringen. 1) En tur i reisedagbooka skal ha tilsvarende logg i myWebLog. To turer i reisedagboka kan ikke slås sammen ...
Les mer

Klubbhåndboka – ny utgave

Klubbhåndboka er revidert, og utgave 04 2017 erstatter den gamle utgaven. Den nye utgaven kan lastes ned fra dokumentarkivet eller fra linken nedenfor. Klubbhåndbok 1.01 MB Please login to download ...
Les mer

Kan du hjelpe til med reparasjon av hangarportene

Asbjørn Oddan og Lars Håkensen er de som besitter kunnskap om reparasjon av trinser og porter. Asbjørn har uttrykt ønske om at flere kan læres opp for reparasjon av portene. I vår spørreundersøkelse blant medlemmene var det mange som hadde krysset av for at de ønsker å bidra til driften ...
Les mer

NLFs høringssvar til Skedsmo kommunes forestående revidering av kommuneplanen

Norges Luftsportforbunds har sendt sitt høringssvar til Skedsmo kommunes i forbindelse med den forestående revidering av kommuneplanen, som vil gå fra 2019 til 2030. Innledningsvis står det følgende i dokumentet: INNSPILL TIL PLANPROGRAMMET FOR REVIDERINGEN AV KOMMUNEPLANEN For over 100 år siden ble Norges første sivile flyplass grunnlagt på en ...
Les mer

Rakkestad (ENRK) tar i bruk MyPPR

På hjemmesiden til ENRK under NOTAM leser vi følgende: Vi er nødt til å gjøre noe med flygning til og fra ENRK. Derfor prøver vi MyPPR. Det er bare å registrere seg der er veldig lettvindt å greit. Da får vi ca antal bevegelser på plassen etc. Nå i starten ...
Les mer

Seniormedlemmer kan ha betalt for høy kontingent

NLF har for i år ved en feil innkrevd 950 kroner i klubbkontingent for seniormedlemmer, ikke 900 kroner som vedtatt på årsmøtet i 2016 og innrapportert til NLF. Dette korrigeres ved at seniormedlemmer som har betalt for mye vil få fratrukket 50 kroner ved innbetaling av klubbkontingenten for 2018. Årsmøtet ...
Les mer

Godkjenning av teoriutdanning fra andre EASA-medlemsland

Det vises til AIC-N 04/17 utgitt av Luftfartstilsynet. Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader ...
Les mer