Bruk av klubbens fly på Vermundsjøen og Elgå isrullebaner.

I henhold til klubbens SOP punkt 4.1 har operativ leder godkjent bruk av klubbens fly på isrullebanene på Vermundsjøen og Elgå. Han minner også om at det er en selvfølge at man sjekker de lokale forholdene før man legger ut på tur til en av disse plassene ...
Les mer

Årets isbane/flyplass i Elgå er klar

Da kan vi med glede meddele at årets isbane/flyplass i Elgå er klar. Det har vært problemer med overvann, løssnø og kompakt snø, som er som betong… tungt arbeid for traktoren, men nå er det klart! Vindpølse i syd på vestsiden av rullebanen Windbag at the south end of runway ...
Les mer

Fly-in gudstjeneste i Åsnes Finnskog kirke, ved Vermundsjøen 4. mars.

Vi har den glede å ønske velkommen til årets Fly-In gudstjeneste i Åsnes Finnskog kirke, ved Vermundsjøen!! Tid: Søndag 4. mars kl 13.00. Vær oppmerksom på at i år holdes gudstjenesten uansett vær. Blir det ikke flyvær får vi satse på Drive-In for de som har lyst og anledning. Medvirkende: ...
Les mer

Vermundsjøen åpner lørdag 17. februar

Thomas Midtsund: GLADMELDING fra Roger Pildahl, flyplassjef på Vermundsjøen!: Vermundsjøen “International” Airport åpner lørdag den 17. februar! Banen er brøytet omtrent som tidligere. Dimensjon ca. 1.000 x 28 meter. Retninger 14/32. Elev./høyde over havet, ca. 700 ft. Det er brøytet plass til ca. 30 fly. Blir det bra vær og ...
Les mer

Status flyparken

LN-MTJ solgt, LN-NRA ventet tilbake 23. februar LN-MTJ ble solgt og fløyet ned til Rakkestad i desember, etter mange års tjeneste i klubben. Det kommer ingen erstatning for dette flyet nå, men vi ser an behovet fortløpende utover våren. Vi har åpnet opp for PPL-skoling på LN-NRF. LN-NRA er på ...
Les mer

Manglende informasjoner og oppdateringer i myWebLog.

Manglende informasjoner og oppdateringer i myWebLog. 14.02.2018: I forhold til det jeg skrev 31. januar begynner det så smått å gå seg til. Etter dagens telefonsamtale med NLF har vi kommet fram til at de nå vil forsøke å få til oppdateringer til myWebLog tre ganger i uka, slik at ...
Les mer

Klubb-PFT våren 2018

NRF Flyskole startet årets klubb PFT sesong med første teorikveld onsdag den 7. februar. Videre blir det en kveld pr. uke på onsdager fremover i februar med henholdsvis 14., 21., og 28. februar kl 18:00 i KFFs lokaler, 2. etasje på Kjeller. Vi skal forsøke å variere kveldene litt mer ...
Les mer

Klubbtur 2018

På klubbkvelden den 18. januar ble det bestemt at denne sesongens klubbtur skal gå til Mariehamn (EFMA) på Åland helgen 25. til 27. mai. Hvert fly organiserer sin rute selv, men vi har som utgangspunkt at alle er fremme på destinasjonen innen kl 17:00 på fredagen. Skulle noen heller ønske ...
Les mer

Innkalling og saksliste til årsmøtet 20. mars

Innkalling og foreløbig saksliste til årsmøtet den 20. mars kan nå lastes ned fra dokumentarkivet. Alle dokumenter til årsmøtet vil etter hvert bli tilgjengelige fra samme sted, det vil si i dokumentarkivet under menyvalg Flyklubben > Årsmøtedokumenter > Årsmøtet 2018. Saker som ønskes fremmet må være styret i hende senest ...
Les mer

Aktivitetsdager i klubbregi!

Vi står foran en “ny” luftig sesong, solen henger i større og større grad på riktig side av horisonten, og ønsket om å utøve flyrelaterte aktiviteter vokser seg stadig sterkere. Men kanskje er det slik at du vegrer deg litt, enten fordi du skulle ønske at du hadde mer kunnskap ...
Les mer

Vi rydder i nøkkelskapet

Har du nøkler hengende i nøkkelskapet på kontoret? Da må du sjekke om den fortsatt henger der. Hyttesjefen har ryddet litt og alle umerkede nøkler og nøkler med store vedheng er fjernet og lagt i en eske som står på skrivebordet. Sjekk om din nøkkel ligger der. Alle nøkler skal ...
Les mer

VFR into VMC – klubbkvelddokumentasjon

Dokumentasjonen fra klubbkvelden 7.12.2017 er tilgjengelig i dokumentarkkivet. Du finner den under “Klubbkvelddokumenter” eventuelt under “Flyving og navigasjon”, eller aller enklest: Ved å klikke på linken nedenfor. VFR into VMC 879.45 KB Please login to download ...
Les mer

Landingstrening

De fleste ulykker med småfly skjer under landing, og skyldes at piloten har for dårlige ferdigheter til å mestre de aktuelle forhold. Det er derfor viktig å trene på landinger under varierende forhold, noe som dessverre er vanskelig for oss som operer fra Kjeller da vi ikke har mange tilgjengelige ...
Les mer

Samferdselsdepartementets bebudede utredning om en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet kommer i løpet av 2018.

Den 17. november sendte Sigbjørn Gjelsvik (Sp) følgende spørsmål til samferdselsministeren: Når vil regjeringen legge frem utredningen om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet, og når vil regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området ...
Les mer

Klubbkvelder med tema flytrygging

Fjorårets sesong var preget av tre dødsulykker og flere alvorlige hendelser. I tillegg til at dette vil prege innholdet i den årlige PFT i 2018, ønsker klubbens faglige ledelse sammen med Flyskolen å gjennomføre to klubbkvelder i løpet av vinteren. Her vil vi sette to relevante temaer på agendaen, samt ...
Les mer

Endringer hos flyskolen

De som har vært inne på kontaktlisten vår i det siste, har muligens lagt merke til noen endringer: Tormod Egner er skolesjef og Ivar Dyrdal er ass. skolesjef (Uforandret). Tidligere var de to med funksjonen ass. skolesjef, men nå er den ene byttet ut med Steinar Østby som PPL-koordinator. Instruktørene ...
Les mer