Innkalling til ordinært årsmøte i Nedre Romerike Flyklubb 2024

Innkalling til årsmøte onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 med foreløpig saksliste er sendt til alle som er registrert som medlemmer pr. 8. februar 2024.
Fristen for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet er onsdag 6. mars 2024. Årsmøtet holdes på Teams og link sendes ut i forkant av møtet.
Innkallingen er også tilgjengelig fra Dokumentarkivet, menyvalg Flyklubben > Årsmøtedokumenter > Årsmøtet 2024 eller ved å klikke på linken nedenfor.