LN-NRA er frigitt for flyging, og kan nå bookes

Etter uhellet med LN-NRC for en tid tilbake ble det besluttet å sette LN-NRA på bakken inntil videre.
Etter en grundig vurdering har klubbens fagsjefer nå konkludert med at det er forsvarlig å gjenoppta flyging med LN-NRA uten økt risiko etter motorhavarier med LN-NRC, men under forutsetning av følgende tiltak gjennomføres og følges opp:

1. Kun benytte 100LL som drivstoff
2. Ikke fly om bakketemperaturen er under minus 15 grader C
3. Det skal foretas 50-timers inspeksjoner, inkl. boroskopinspeksjon av sylindrene

De aktuelle dokumentene kan lastes ned fra Dokumentarkivet, menyvalg Flyklubben, eller ved å klikke piå linkene nedenfor.