G5 Pilot’s Guide

Garmin G5 Electronic Flight Instrument
Pilot’s Guide for Certified Aircraft

STEC Autopilot Operating Handbook

STEC Autopilot Operating Handbook (Utgave 3). The primary purpose of the System Twenty/Thirty/Thirty ALT Pilot Operating Handbook (POH) is to provide pilots with step-by-step functional Preflight and In-Flight Operating Procedures for the installed system.

Vekt- og balanseberegninger for LN-NRF

Excel-ark for å enkelt gjøre vekt- og balanseberegninger for LN-NRF, samt utregning av trykk- og tetthetshøyde. Du fyller bare ut dine egne vekter (pilot, passasjerer og bagasje), så vises resultatet direkte. Husk alltid å verifisere data.