Logging av «SOLO» i myWebLog

Ved logging av soloflyging i myWebLog har det tidligere vært mulig å velge «SOLO» under «Flyvingens art» i «Logg flyving – Steg 1».

Etter som soloflyging er en del av opplæringspogrammet, skal slik flyging heretter registreres som «SKOLE».

I «Logg flyving – Steg 2» under feltet hvor man velger hvilken instruktør man benyttet er det et felt som heter «Solo». Der skal man velge «Ja» for soloflyging, eller «Nei» for annen skoleflyging. Vær også oppmerksom på at det er et krav at man skal fylle ut hvilken instruktør man har fløyet med, eller ved soloflyging hvilken instruktør som har autorisert flygingen.