Presentasjonene fra klubbkvelden om IPPC

kan lastes ned fra dokumentarkivet.
Det er i alt tre dokumenter:
Briefingmuligheter, Kartfunksjoner og Reiseplan – Når og Hvordan.
Du finner dokumentene under menyvalg «Klubbkvelddokumenter» > «Klubbkveld om IPPC» eller ved å klikke på linkene nedenfor.