Kategoriarkiv: Flyskolen

Stell pent med motorene

For å sikre lang levetid og best mulig pålitelighet på våre fly vil vi presisere en del generelle punkter for god motorhåndtering. Husk at det er flyets POH som gjelder, men diskuter gjerne med en instruktør om du ser noen avvik i forhold til anbefalingene: 

  1. Ikke kjør starter for lenge. Dersom flyet ikke starter på første forsøk, har du antagelig primet for lite, og litt mer priming vil hjelpe. Lukter det fuel har du antagelig primet for mye, og du bør da følge sjekklisten for «flooded engine», eventuelt vente en stund før du prøver igjen. 
  2. Magre blandingen så mye som mulig på bakken for å hindre avleiring og sot i motoren. Motoren sier klart fra hvis du leaner for mye, men dette er ikke skadelig så lenge effekten er under 75% av maksimum. 
  3. La motoren gå på 1.000 – 1.200 rpm inntil det er godt utslag på oljetemperatur før du gir på mer throttle for taksing. Run-up gjør du først når motoren er varm nok i henhold til sjekklisten..
  4. I fly som har variabel pitch må du alltid bevege pitch-kontrollen svært varsomt. Du kan skade motor/gir dersom du gjør for store/raske bevegelser. Det er nok å sjekke at kontrollen virker under run-up, ikke nødvendig å trekke den blå knappen helt ut og inn….
  5. Beveg alltid throttle forsiktig, tell typisk til tre når du gir på under avgang, og trekk tilsvarende rolig tilbake når du er på keypoint for landing. Også ved airwork skal throttle beveges bestemt men ikke for raskt. 
  6. Husk å magre motoren etter landing mens du takser til parkering.
Hilsen
Flyskolen

Innskjerping av regleverket for «touch and go» på Kjeller

På grunn av gjentatte, til dels graverende, misbruk av mulighetene til å fly touch and go på Kjeller, har flyplassjefen sett seg nødt til å innskjerpe regelverket for slik trening.

Det vil heretter kun være tillatt med touch and go innenfor det rammeverk som konsesjonen for sivil flydrift på Kjeller tillater. De tilfellene er:

– Solosjekk
– Skolesjekk
– Skill test
 

I brevet fra flyplassjefen presiseres det at «Stop and go» også blir definert som T/G ifølge Driftshåndbok for Kjeller flyplass.

 Forbudet gjelder fra tirsdag 15.05 2018

Nytt fra flyskolen

Flyskolen er blitt styrket den siste tiden med nye CRI-instruktører for halehjul og akro, og flere står for tur til å gjennomgå skolens interne standardiseringsprogram før de kan autoriseres.

Odd Johnny Pettersen.
Odd Johnny skal primært instruere på Cub. Han har solid erfaring på Cub og har også bakgrunn som instruktør på Mikrofly.
Odd Johnny er nå flyskolens gruppeleder for halehjulsskoling. Han koordinerer og tildeler instruktører til nye elever. Kontakt Odd Johnny dersom du ønsker å begynne med halehjulsskoling.
For PFT halehjul kan den enkelte instruktør kontaktes direkte.
 
Christian Falck.
Christian skal først og fremst instruere halehjul, men også etter hvert veteranfly. Han er også kandidat for å bli akroinstruktør.

Christian har solid erfaring på halehjul og veteranfly. Han er også akropilot som flyr konkurranse i klassen intermediate, men gjennomgår nå skoleprogram for advanced klassen.

Claus H. Karlsen.
Claus er nå ferdig utdannet som akroinstruktør og skal primært instruere akro. I tillegg er han standardisert for å instruere klubb PFT, modellutsjekk og utgåtte rettigheter på Aquila og C-172 for å avlaste PPL-A instruktørene. Claus flyr også akrokonkurranser, og er under utdanning til nivå intermediate.

Landingstrening

De fleste ulykker med småfly skjer under landing, og skyldes at piloten har for dårlige ferdigheter til å mestre de aktuelle forhold. Det er derfor viktig å trene på landinger under varierende forhold, noe som dessverre er vanskelig for oss som operer fra Kjeller da vi ikke har mange tilgjengelige  flyplasser i nærheten. Det er fristende å ta et par T&G på Kjeller når vi har vært ute på en lokaltur, men husk på at konsesjonsvilkårene ikke tillater dette. KAS kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon i forbindelse med noen typer skoleflyging, men dersom vi tøyer regelverket her for mye, kan det komme klager som fører til ytterligere begrensinger på vår virksomhet.
 

Inntil situasjonen på Rygge er avklart, må vi derfor være kreative og se på andre løsninger. En mulighet er å kombinere med en navigasjonstur (Tren på bruk kart og kompass!) og legg inn noen landinger på flyplasser underveis. Ta for deg norskeflyplass.no og flygkartan.se i mørke vinterkvelder, og planlegg noen rundturer som tar deg innom diverse flyplasser. Det er mange spennende steder også i vårt naboland, men sjekk alltid notam og lokal forhold, da ikke alle steder er brøytet om vinteren. Utover vinteren blir det også åpnet isbaner på enkelte vann som kan legges inn i ruta som fine turmål når det blir stabile gode vinterforhold og litt mer dagslys utover vinteren. 

Fly sikkert, og ikke la deg bli «rusten» på landinger gjennom vinteren
 
Flytryggingsleder

Endringer hos flyskolen

De som har vært inne på kontaktlisten vår i det siste, har muligens lagt merke til noen endringer:

Tormod Egner er skolesjef og Ivar Dyrdal er ass. skolesjef (Uforandret).

Tidligere var de to med funksjonen ass. skolesjef, men nå er den ene byttet ut med Steinar Østby som PPL-koordinator.

Instruktørene Erland Bakker, Erlend Gausen, Ivar Hellum og Steinar Østby har i tillegg til PPL også fått funksjonen Progsjekk.

Ass. skolesjef Ivar Dyrdal har fått funksjonene Soloutsjekk og Skoleutsjekk.

Marius Viken Thomsen og Håvard Ebbesen Engernes er nye instruktører .

Det kan også nevnes at det er noen som har sluttet som instruktører.

Forvirret? Ta en kikk på kontaktlisten.

Elevhåndboka er død – Leve Skolehåndboka

Elevhåndboka er historie – nå er det «NRF Skolehåndbok» som gjelder.

Menyvalget «Elevhåndboken» er fjernet fra dokumentarkivet. I stedet er det kommet et nytt menyvalg som heter «NRF Skolehåndbok».

Du finner dette valget på samme sted som «Elevhåndboken» lå tidligere, det vil si under «Flyskolen».

Innholdet er også nytt. Hvis du skulle ha problemer med å laste ned noe av innholdet, så gi meg beskjed. Finner du noe i innholdet som ikke er slik du forventer, må du gi beskjed til Ivar Dyrdal.

Husk at du må være logget inn med samme brukernavn og passord som du har i myWebLog for å få adgang til dokumentarkivet.

Godkjenning av teoriutdanning fra andre EASA-medlemsland

Det vises til AIC-N 04/17 utgitt av Luftfartstilsynet.

Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader der kravene til teoriutdanning ikke er oppfylt.

Kravene for teoriutdanning for privatflygersertifikater (LAPL og PPL) står i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer av 28. november 2015 (BSL C 1-1), kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 FCL.210, med tilhørende AMC1 FCL.210; FCL.215.

Her fremgår det at et teorikurs til privatflygersertifikater skal være på minimum 100 timer. Dette skal omfatte klasseromsundervisning, eventuelt kombinert med fjernundervisning.

Elever som velger å ta utdanning utenfor Norge må forsikre seg om at kurset de tar, oppfyller kravene i regelverket. Skolen skal kunne dokumentere at deres kurs oppfyller kravene og ved tvil oppfordres elever til å kontakte Luftfartstilsynet.

Dersom Luftfartstilsynet mistenker at teoriutdanningen ikke er utført i henhold til regelverket, vil Luftfartstilsynet utsette akseptering av eksamen inntil det er klart om utdanningen er utført i henhold til regelverket.

Du kan laste ned AIC ved å klikke her.

Phraseology – nyttige dokumenter

Under «Flyskolen» i dokumentarkivet er det lagt inn to nyttige dokumenter:

ICAO Standard Phraseology – A Quick Reference Guide for Commercial Air Transport Pilots
og
Phraseology Guide for General Aviation Pilots in Europe.