Kategoriarkiv: Flyskolen

Endringer hos flyskolen

De som har vært inne på kontaktlisten vår i det siste, har muligens lagt merke til noen endringer:

Tormod Egner er skolesjef og Ivar Dyrdal er ass. skolesjef (Uforandret).

Tidligere var de to med funksjonen ass. skolesjef, men nå er den ene byttet ut med Steinar Østby som PPL-koordinator.

Instruktørene Erland Bakker, Erlend Gausen, Ivar Hellum og Steinar Østby har i tillegg til PPL også fått funksjonen Progsjekk.

Ass. skolesjef Ivar Dyrdal har fått funksjonene Soloutsjekk og Skoleutsjekk.

Marius Viken Thomsen og Håvard Ebbesen Engernes er nye instruktører .

Det kan også nevnes at det er noen som har sluttet som instruktører.

Forvirret? Ta en kikk på kontaktlisten.

Elevhåndboka er død – Leve Skolehåndboka

Elevhåndboka er historie – nå er det “NRF Skolehåndbok” som gjelder.

Menyvalget “Elevhåndboken” er fjernet fra dokumentarkivet. I stedet er det kommet et nytt menyvalg som heter “NRF Skolehåndbok”.

Du finner dette valget på samme sted som “Elevhåndboken” lå tidligere, det vil si under “Flyskolen”.

Innholdet er også nytt. Hvis du skulle ha problemer med å laste ned noe av innholdet, så gi meg beskjed. Finner du noe i innholdet som ikke er slik du forventer, må du gi beskjed til Ivar Dyrdal.

Husk at du må være logget inn med samme brukernavn og passord som du har i myWebLog for å få adgang til dokumentarkivet.

Godkjenning av teoriutdanning fra andre EASA-medlemsland

Det vises til AIC-N 04/17 utgitt av Luftfartstilsynet.

Teoriutdanning som er gjennomført i andre EASA-medlemsland aksepteres i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at utdanningen er godkjent av det respektive lands luftfartsmyndigheter og at den er utført i henhold til kravene i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011. Luftfartstilsynet vil avvise søknader der kravene til teoriutdanning ikke er oppfylt.

Kravene for teoriutdanning for privatflygersertifikater (LAPL og PPL) står i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer av 28. november 2015 (BSL C 1-1), kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 FCL.210, med tilhørende AMC1 FCL.210; FCL.215.

Her fremgår det at et teorikurs til privatflygersertifikater skal være på minimum 100 timer. Dette skal omfatte klasseromsundervisning, eventuelt kombinert med fjernundervisning.

Elever som velger å ta utdanning utenfor Norge må forsikre seg om at kurset de tar, oppfyller kravene i regelverket. Skolen skal kunne dokumentere at deres kurs oppfyller kravene og ved tvil oppfordres elever til å kontakte Luftfartstilsynet.

Dersom Luftfartstilsynet mistenker at teoriutdanningen ikke er utført i henhold til regelverket, vil Luftfartstilsynet utsette akseptering av eksamen inntil det er klart om utdanningen er utført i henhold til regelverket.

Du kan laste ned AIC ved å klikke her.

Veien til privatflysertifikat

NRAFORUTSETNINGER
Meld deg inn i Nedre Romerike Flyklubb. Dette gjør du enklest via hjemmesiden til Norges Luftsportforbund. Du blir samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, og du får medlemsbladet Flynytt sendt hjem til deg seks ganger pr. år. Et ordinært seniormedlemskap koster drøyt 2.000 kroner pr. år. Er du 25 år eller yngre, slipper du betydelig billigere.

Utdannelsen kan starte når du er 15 år, men privatflysertifikatet (PPL/LAPL) utstedes ikke før du har fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for et slikt sertifikat.

Før du får fly solo (fly alene, uten instruktør) må du være erklært medisinsk skikket og ha fått utstedt en spesiell legeattest (medical). Har du alminnelig god helse og eventuell synskorreksjon som fungerer greit med briller eller linser, er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2, som er minimum for privatflysertifikat. Er du i tvil om du kan få legeattest, er det en fordel å sjekke dette før utdannelsen påbegynnes. Legeundersøkelsen kan du enten gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedisinske seksjon (tlf. 23 19 61 10) eller hos en godkjent flylege. Mer informasjon om dette finner hos Luftfartstilsynet.

TEORI
Teoriutdannelsen foregår via Luftfartsskolen eller Privatfly.no. Mer info om dette finner du hos Luftfartsskolen eller Privatfly.no . Dette er de enkelte kursene som skal gjennomgås og som det avlegges eksamen i for Luftfartstilsynet:

Flygeteori, luftfartøylære, meteorologi, lover og bestemmelser, ytelser og flygeplanlegging, navigasjon, kommunikasjon, menneskelige ytelser, operasjonelle prosedyrer.

Teoristudiet kan gjøres som rent selvstudium (Internettbasert), eller en kombinasjon av selvstudium og at du følger klubbens støtte­undervisning, noe vi sterkt anbefaler. Klubbens støtteundervisningskurs begynner i september hvert år. Følg med på hjemmesiden vår for nøyaktig oppstartdato.

PRAKTISK FLYGING
Det praktiske flyprogrammet gjennomføres på Kjeller i regi av NRF’s flyskole og skolens instruktører. Du kan begynne å fly før teoristudiet er avsluttet, men du kan ikke fly solo før alle teorieksamener er bestått (i visse tilfeller kan det dispenseres fra dette). Flyprogrammet innbefatter minimum 45 flytimer. Minimum 10 av disse timene skal være solo-flyging, og minimum 5 skal være solo-navigasjon.

I løpet av programmet vil du bli fulgt opp og må gjennomgå flere progresjonssjekker. Dette for å sikre at progresjonen blir riktig og at du tilegner deg kunnskapen på en tilfredsstillende måte. Til slutt flyr du opp med en kontrollant fra Luftfartstilsynet.  Noen gjør ferdig hele flyprogrammet på rundt 3 måneder, men å bruke rundt et år er mer normalt. Dette er det i hovedsak opp til deg selv og værgudene å bestemme.

Den praktiske flygingen foregår normalt på flytypen Aqulia A211 (Se bilde. Klubben har to helt nye Aquila A211, en modell 2015 og en modell 2018.

KOSTNADER
Hva koster det så? Om du regner 25.000 kroner i grunninvestering (teorikurs, lege­attest, diverse utstyr og gebyrer) og 1.600 kroner pr. flytime du må ha, er du rimelig i nærheten av svaret. Erfaringsmessig er et sted mellom 55 og 70 timer ”normalt” å bruke. Det finnes med andre ord ingen ingen fasit på kostnadsspørsmålet.
 

RETTIGHETER
Når du har fått privatflysertifikat, kan du fly enmotors «småfly» for private formål. De fleste leier fly i en flyklubb som NRF til flyaktiviteten sin. I vår klubb kan du også gå videre til å fly halehjulsfly, akro- eller veteranfly.

KOMMERSIELLE SERTIFIKATER

Privatflysertifikat er alltid første trinn om du ønsker å gå videre på en modulær utdanning til kommersielle flysertifikater (CPL-A). For de fleste er denne veien den økonomisk klart mest fordelaktige. Dette skyldes at du selv styrer prosessen og du er ikke avhengig av et spesifikt skoleopplegg, men kan plukke modulene der det er mest gunstig for deg. Du kan ofte også kombinere utdannelsen med jobb.

PRØVETIME
Ønsker du en prøvetime før du bestemmer deg så kontakt en av instruktørene. Kontaktinformasjon finner du her.
Kontakt skolesjef eller assisterende skolesjef om du har konkrete spørsmål om utdannelsen.

Phraseology – nyttige dokumenter

Under “Flyskolen” i dokumentarkivet er det lagt inn to nyttige dokumenter:

ICAO Standard Phraseology – A Quick Reference Guide for Commercial Air Transport Pilots
og
Phraseology Guide for General Aviation Pilots in Europe.

Lær deg å fly i Norges største flyklubb.

Siden Nedre Romerike Flyklubb er landets største flyklubb, har vi også landets klart største klubbaserte flyskole. Vi har hvert år mellom 15 og 30 elever gjennom til privatflysertifikat eller PPL  eventuelt LAPL som det heter i flymiljøet. Vi skulle derfor ha de beste forutsetninger for å kunne hjelpe deg fram til drømmen om å kunne fly selv. 

Utdannelsen er basert på felles-europeiske regler, og er dermed også første steg på veien mot kommersielle flysertifikater, om du sikter mot det. Utdannelsen består av en teoretisk del og deretter praktisk flytrening i et skolefly med en av våre instruktører.

Nedenfor finner du en tekst som beskriver en del grunnleggende forhold rundt utdannelsen. Ønsker du mer informasjon eller har spesielle spørsmål, kontakt gjerne Steinar Østby,   telefon 908 44 671.

Ønsker du en prøvetur med en instruktør, enten fordi du vurderer å ta sertifikat og lurer på hvordan det føles å fly småfly, eller du bare har lyst på en tur generelt, kontakt en av instruktørene du finner på denne listen og avtal turen. Det du betaler for en slik tur er timeleien på flyet og timehonoraret til instruktøren (Totalt ca. kr. 2.200 for en time).